TERMITES CONTROL SERVICE :
 
 
   บริการกำจัดปลวก

ระบบเนเมซิส (NEMESIS)
นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง (TERMITE COLONY ELIMINATION)

จุดเด่นของระบบเนเมซิส
        1. สถานีเนเมซิสถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว ซึ่ง ต่างจากสถานีที่เป็นสองชั้นประกบกัน ที่ มีโอกาสชำรุดมากกว่า สถานีใดก็ตามหาก มี การชำรุด หรือ ฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการ เข้ากินเหยื่อของปลวก ในสถานีอย่างแน่นอน และ อาจทำให้ปลวกไม่เข้าสถานีแล้ว เข้าไป ในบ้าน แทนก็ได้
        2. ลักษณะร่องไม้ดึงดูดปลวกที่เลียบแบบ ร่องรอย การเข้าทำลายของปลวก และไม่ รบกวนปลวก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนเมซิส
        3. ปริมาณของเหยื่อล่อในสถานีเนเมซิสที่มี ปริมาณมาก เพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวนประชากร ปลวก ในช่วงระยะเวลาที่เว้นในการตรวจสอบระหว่างเดือน
        4. ปลวกสามารถตายในเวลาอันรวดเร็วด้วย ประสิทธิภาพของ Nemesis Bait Matrix
 
 ขั้นตอนการทำงานระบบเนเมซิส แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.ใต้พื้นดิน 2.เหนือพื้นดิน

 
  ใต้พื้นดิน

        1. นักวิชาการทำการสำรวจบริเวณบ้าน โดยรอบ อย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอย การเข้าทำลายของปลวก
        2. ทำการติดตั้งสถานี จะถูกติดตั้งรอบตัวบ้านโดย วางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตรและระยะห่างระหว่าง สถานีแต่ละตัว ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่
        3. ทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว 15 วัน
​        4. หากตรวจพบการเข้าทำลายของปลวกในสถานี ก็จะถึงเวลา ของเหยื่อกำจัดปลวก "NEMESIS BAIT MATRIX" โดยเหยื่อ จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานี หลังจากพบว่ามีปลวกโดย การบรรจุเหยื่อจะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลาย รู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน        5. หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน NEMESIS BAIT MATRI และ เหยื่อนี้กลับไปเป็นเป็นอาหารให้ ปลวกตัวอื่นๆในรัง ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็วปลวกจะเลิกกิน Timber และหันมากินแต่เหยื่อเนื่องจากรสชาติของมัน เป็นสิ่งที่ปลวกทั้งหลายชื่นชอบมาก
        6. เมื่อปลวกหยุดกินเหยื่อไม่ได้ ปลวกทั้งรังก็เสร็จเรานอกจากปลวกจะกินเหยื่อในสถานีแล้วพวกมันยังนำเอาเหยื่อกลับไปแบ่งกันที่รังของมันอีกด้วย ปลวกทั้งหลายที่เริ่มกินเหยื่อก่อนจะทยอยกันตายไป ทำให้ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้เลยว่า อาหารที่พวกมันทุกตัวกำลังกินอยู่นั้น คือต้นเหตุของการล้มตายครั้งนี้
        7. เข้าตรวจสอบระบบทุกๆ 15 วันจนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย สุดท้ายปลวกทั้งรังก็ถูกกำจัด เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัด เหยื่อในสถานีเนเมซิสจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timbeอีกครั้งสำหรับกรณีที่ใช้สถานีเนเมซิส แบบบนดินเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเหล่านั้นออก โดยยังมีการติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบใต้ดินตามจุดต่างๆรอบตัวบ้านต่อไปเพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ ที่อาจเข้าทำลาย บ้านคุณอีกครั้งในอนาคต โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว
        8. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง
 บนพื้นดิน

​        1. นักวิชาการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหา ร่องรอยการเข้า
ทำลายของปลวก
​        2. หลังจากพบทางเดินปลวกหรือร่อยรอยการเข้าทำลายของปลวกซึ่ง พบตัวปลวกอยู่ด้วยนั้นจึงทำการติดตั้งเหยื่อ NEMESIS BAIT MATRIX​        3.​ หลังการติดตั้งระบบแล้ว 15 วันทำการตรวจสอบเหยื่อ NEMESIS BAIT MATRIX โดยดูจากปริมาณเหยื่อที่ปลวกกินและการเปลี่ยน-แปลงของปลวกที่ได้รับสาร
​        4. เข้าตรวจสอบระบบทุกๆ 15 วันจนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย
​        5. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียด เพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง
​  
 
ระบบฉีดพ่น (SQIL TREATMENT)
​        เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวกแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
​        1. การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวกการบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้ เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ ติดตั้งไว้ และแทรกซึมลงสูพื้นดิน ใต้บริเวณบ้าน ทั้งนี้การ ติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
​        2. การอัดน้ำยาลงดิน (Compress Treatment) เป็นการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ที่ระดับ ความลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร รอบบริเวณบ้าน หลังจากนั้น จะมีการฉีดพ่นน้ำยาพรมหน้าดินซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
​        3. การฉีดพ่นน้ำยา (Spraying Treatment) คือการฉีดพ่นน้ำยาสำหรับป้องกันและกำจัดภายในอาคาร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของ, ห้องใต้บันได, ช่อง ชาร์ปต่าง ๆ บริเวณที่เป็นรอยต่อของผนังหรืออาคาร, ฝ้าเพดาน
 
 
มาตรฐานการเข้าบริการ
​        > เข้าบริการ 6 ครั้งต่อปี
        > กรณีฉุกเฉิน หรือก่อนถึงรอบ บริการปกติ เจ้าหน้าที่จะเข้าไป ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก โทรแจ้ง
 

อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
 • กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
 • ชื่อสารเคมีและอัตราส่วน : Fipronil 2.5 % w/v
 • สารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
 • ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 • มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
 •  
  คุณสมบัติ
          > ปกป้องและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง
          > ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
          > สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (-5 ปี)
          > ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
          > ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกัน 2 ทาง คือ ทางปากและทางผิว
          > กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอันตรายต่ำมาก
          > สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากตัวปลวกที่ได้รับไปให้ตัวปลวกอื่น ๆ ได้
          > ประสิทธิภาพการกำจัดปลวก เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ อัตราความเข้มข้น มากหรือน้อย
          > ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          > เกิดเป็นแนวกันปลวก ช่วยหยุดยั้ง ปลวกไม่ให้เข้าไปทำลาย ตัวอาคารบ้านเรือน
   

  บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด   สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/50
  หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ซอย 122/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230