หลักการป้องกันและควบคุมปัญหาแมลงสาบด้วยวิธีผสมผสาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

        
   ภายในบ้าน
        1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฎิบัติงาน ตามสภาพปัญหาที่พบ
        2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี
        3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณห้องครัว, ใต้อ่างชักล้าง หรือบริเวณอื่น ๆ ที่พบ แมลงสาบ
            เจ้าหน้าที่จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป (Bait) ป้ายบริเวณรอยต่อหรือตามแนวทางเดินต่าง ๆ ของ แมลงสาบ
        4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่และประเมินผล ทุก ๆ 1 เดือน                                                     

        
   ภายนอกบ้าน
        1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฎิบัติงาน ตามสภาพปัญหาที่พบ
        2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี
        3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณท่อระบายน้ำ, ท่อน้ำทิ้ง จะใช้สารเคมีฉีดพ่น หรือเทราดลงไป เพื่อกำจัด
        4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ และ ประเมินผล ทุกๆ 1 เดือน
 
 
 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด   สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/50
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ซอย 122/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230