RODENT CONTROL SERVICE :

 
 
   บริการกำจัดหนู

การป้องกันและกำจัดหนู ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

> เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อศึกษาและประเมินว่า บริเวณใดบ้างที่พบ     หนูอาศัยอยู่หรือใช้เป็นเส้นทางในการหาอาหาร ความเสียหายหรือความสกปรกที่เกิดจากหนู       เช่น บริเวณที่พบรูหนู รังหนู มูลหนู รอยคราบไคล รอยฉี่ หรือรอยเท้า เป็นต้น

> หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกำหนดตำแหน่งและติดตั้งกล่องบรรจุเหยื่อกำจัดหนู ในบริเวณ             ดังกล่าวอย่างเหมาะสม

> เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดสถานีหนู และตรวจสอบเหยื่อหนูทุกครั้ง และจะทำการใส่เหยื่อหนู      เพิ่มเติม

                      > เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอัตราการกินเหยื่อของหนูและประเมินผลการปฎิบัติงานทุกๆ ครั้ง                               เข้าปฏิบัติงาน

 
 
 
กล่องใส่เหยื่อหนู ใช้คู่กับเหยื่อกำจัดหนูประเภทมีพิษต่างๆ หนูสามารถเข้าไปภายในได้ทั้งหนูตัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้นำเหยื่อไปวางข้างในกล่อง                                    และปิดฝาล็อค แล้วนำไปวางตามจุดต่างๆ ที่มีหนูชุกชุม หรือที่มีปัญหาหนูระบาด

    


   1. อาหารหนูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
   2. เมื่อหนูได้กินเหยือหนูเข้าไป ประสาทรับรู้และระบบย่อยอาหารของหนูจะทำงานผิดปกติ และออกจากที่ซ่อน
   3. หนูจะค่อย ๆ ตาย ภายใน 7-10 วัน


     การกำจัดหนูในทุกขั้นตอนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ต้องตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด จัดการสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ  
   
 


กำจัดปลวก บริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ราคา รับกำจัดปลวก กําจัดปลวก ราคา ฉีดปลวก บริการ กำจัด ปลวก บริการกำจัดปลวก รับ กำจัด ปลวก ปลวก พญาปลวก วิธีกำจัดปลวก ราคากำจัดปลวก กําจัดปลวก บริษัทกําจัดปลวก ฉีด ปลวก ไม่ แพง รับ กํา จัด ปลวก หมัด บริษัท กำจัด ปลวก วงจร ชีวิต ปลวก บริษัท กำจัด แมลง บริษัทกําจัดแมลง รับฉีดปลวก ราคา กำจัด ปลวก ราคา กํา จัด ปลวก กําจัดเห็บหมัด ราชินีปลวก ราคา ฉีด ปลวก กำจัดปลวก ราคา บ กํา จัด ปลวก ราคากําจัดปลวก บริษัท กำจัดปลวก รับกําจัดปลวก กำจัด ปลวก ระบบกำจัดปลวก กำจัด ปลวก ราคา บริษัทกำจัดแมลง รัง ปลวก รังปลวก บริษัท กํา จัด แมลง บริษัท ฉีด ปลวก รับ ฉีด ปลวก บริษัทรับกำจัดปลวก บริษัท กำจัด ปลวก ราคา วงจร ชีวิต ของ ปลวก บริษัท กํา จัด ปลวก ที่ไหน ดี สถานีกำจัดปลวก บริษัท กำจัดแมลง แม่ ปลวก นางพญาปลวก ใบ ประเมิน กํา จัด ปลวก ด้วย ตัว เอง ราคากําจัดปลวก ต่อตารางเมตร บริษัท กํา จัด ปลวก ที่ไหน ดี การ กํา จัด ปลวก ราคาฉีดปลวก กํา จัด ปลวก แบบ ไหน ดี green home บริษัท pest control บริษัทกําจัดปลวก ราคา บริษัท กํา จัด ปลวก ที่ ดี ที่สุด กําจัดปลวกด้วยตัวเอง กำจัด เห็บ การ กำจัด ปลวก กํา จัด ปลวก ราคา เท่า ไหร่ วิธี ไล่ ปลวก การกําจัดปลวก เห็บ หมัด วิธีกําจัดปลวกในบ้าน อัด น้ํา ยา ปลวก บริษัท กำจัด ปลวก ที่ไหน ดี ราคา แนะนำ บริษัท กำจัด ปลวก วงจร ปลวก
วงจรชีวิตของปลวก ฆ่าปลวก พ ยา ปลวก ป้องกันปลวก บริษัท กำจัด ปลวก ที่ไหน ดี บริการ กำจัด แมลง วิธี ฆ่า ปลวก วิธี การ กำจัด ปลวก กำจัดเห็บ ปลวก นางพญา ราชินีปลวก วิธี กํา จัด ปลวก ด้วย ตัว เอง นาง พ ยา ปลวก วงจรปลวก กํา จัด ปลวก นนทบุรี อัดน้ำยาปลวก วงจรชีวิตปลวก วิธีไล่ปลวก ใบ ประเมิน ปลวกงาน ปลวกเกิดจากอะไร ไล่ปลวก วิธีกําจัดปลวก วาง ท่อ กํา จัด ปลวก วัฏจักร ปลวก การกำจัดปลวก รังปลวกในบ้าน วิธีกําจัดเห็บ กําจัดปลวก เชียงใหม่ ใบประเมิน กำจัดหมัด วิธี กํา จัด ปลวก ใน ดิน ฉีด ปลวก ราคา ถูก นางพญาปลวก วาง ท่อ กํา จัด ปลวก บริษัท กำจัด ปลวก กรุงเทพ วงจรปลวก บริษัทกําจัดปลวก ใกล้ฉัน ฉีด ปลวก เอง กรี น โฮม วิธี กํา จัด ปลวก ใน บ้าน กําจัดเห็บ exterra กําจัดปลวก ราคาถูก วิธีกำจัดเห็บ ฉีดพ่น กรี น โฮม ท่อ ฉีด ปลวก วิธี กำจัด เห็บ หมัด exterra น้ํา ยา กํา จัด ปลวก ราคา วิธีกําจัดปลวกในดิน ปลวกตัวอ่อน ยากําจัดปลวกในบ้าน วงจร ชีวิต ของ ปลวก ไล่ ปลวก วางท่อกําจัดปลวก ไข่ ปลวก วิธี กำจัด หมัด ใบประเมิน รัง ปลวก ใน บ้าน ปลวก มา จาก ไหน วิธีกําจัดปลวกด้วยตัวเอง ตัวอ่อนปลวก ท่อ ฉีด ปลวก ราย ชื่อ บริษัท กำจัด ปลวก กํา จัด เห็บ หมัด วิธี กํา จัด หมัด ฉีดปลวกเอง วงจร ปลวก ท่อ ปลวก บริษัทกำจัดมด วัฏจักร ของ มด กัน ปลวก ท่อฉีดปลวก การ วาง ท่อ กํา จัด ปลวก แผล เห็บ กัด บริษัท กำจัด ปลวก เชียงใหม่ กันปลวก กำจัด ปลวก ราคา ถูก วัฏจักร ปลวก บริษัทกําจัดปลวก นนทบุรี วิธี การ กํา จัด ปลวก ใน ดิน วางท่อกําจัดปลวก ตัว อ่อน ปลวก ท่อ ปลวก ไข่ ปลวก ท่อฉีดปลวก การ วาง ท่อ กํา จัด ปลวก กํา จัด เห็บ หมัด ใน บ้าน กันปลวก ตัว อ่อน ปลวก เหยื่อปลวก วิธีกําจัดเห็บหมัด ปลวกกินอะไร ราคา น้ำยา กำจัด ปลวก บริษัท กํา จัด ปลวก ที่ไหน ดี pantip วิธี กำจัด ปลวก เกิด จาก อะไร กําจัดเห็บหมัดสุนัข กำจัดแมลงสาบ วิธี กํา จัด เห็บ หมัด นางพญาต่อ กำจัด เห็บ หมัด บริษัท กํา จัด แมลงสาบ วิธีกําจัดเห็บในบ้าน ปลวกบินได้ไหม กำจัด หมัด วาง ท่อ ปลวก วิธีกําจัดหมัด วิธี กํา จัด ปลวก ขึ้น บ้าน กํา จัด หมัด พ ยา ปลวก หมัด เห็บ กํา จัด เห็บ ใน บ้าน กําจัดปลวก นนทบุรี ตัวอ่อนปลวก วาง ท่อ ปลวก วิธี กํา จัด ปลวก แบบ ง่ายๆ ปลวก กิน อะไร บริษัทกําจัดแมลงสาบ เห็บหมัด ปลวก นางพญา เกลือ ไล่มด ยา กํา จัด ปลวก ที่ ดี ที่สุด การ กํา จัด แมลงสาบ เห็บ ขึ้น บ้าน กำจัด เห็บ ใน บ้าน ท่อปลวก ตัว ปลวก วิธีกำจัดหมัด กำจัดเห็บหมัด กําจัดเห็บหมัดในบ้าน ปลวกขึ้นคอนโด เหยื่อ ปลวก น้ํา ยา กัน ปลวก กำจัด ปลวก เชียงใหม่ ปลวกตัวอ่อน น้ำยา กัน ปลวก วิธี กํา จัด เห็บ ใน บ้าน น้ำายากันปลวก  น้ำยา กำจัด ปลวก

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด  
เลขที่ 50/127 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : 095-374-7897, 02-578-1438