RODENT CONTROL SERVICE :
 
 
   บริการกำจัดหนู

การป้องกันและกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะภายในบ้านเรือน หรือ อาคารโรงงานต่าง ๆ มี ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
> เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเพื่อศึกษาและประเมินว่า บริเวณใดบ้างที่พบหนูอาศัยอยู่หรือใช้เป็นเส้นทางในการหาอาหาร บริเวณที่พบร่องรอย ความเสียหายหรือความสกปรกที่เกิดจากหนู เช่น บริเวณที่พบรูหนู รังหนู มูลหนู รอยคราบไคล รอยฉี่ หรือรอยเท้าเป็นต้น
> หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกำหนดตำแหน่งและติดตั้งกล่องบรรจุเหยื่อกำจัดหนู ใน บริเวณดังกล่าวอย่างเหมาะสม
> เจ้าหน้าที่ทำสติกเกอร์บอกตำแหน่งและติดตั้งสถานีพร้อมทั้งมีสติกเกอร์บอก " เหยื่อพิษ กำจัดหนู " ที่ตัวอุปกรณ์
> เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดสถานีตรวจใส่เหยื่อเคมีทุกครั้ง หากเหยื่อหมดก็ทำการ เพิ่มเหยื่อเคมีทุกครั้ง
> เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอัตราการกินเหยื่อของหนูและประเมินผลการปฎิบัติงานทุก ๆ 1 เดือน
> สรุปรายงานการเข้าบริการ 1 ครั้งต่อปี
 
 
กล่องใส่เหยื่อหนู ใช้คู่กับเหยื่อกำจัดหนูประเภทมีพิษต่างๆ หนูสามารถเข้าไปภายในได้ทั้งหนูตัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่กล่องใส่เหยื่อหนู ให้นำเหยื่อไปวางข้างในกล่องเสร็จแล้วให้ปิดฝาล็อค แล้วนำไปวางตามจุดต่างๆ ที่มีหนูชุกชุม หรือที่มีปัญหาหนูระบาด

     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหยื่อพิษกำจัดหนู อธิเช่นเหยื่อกำจัดหนู ใช้ง่ายสะดวก มีทางเลือกทั้งในกลุ่มเคมีภัณฑ์และสมุนไพรไล่หนู ซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพราะหนูเป็นสัตว์พาหะนำโรค เช่นฝโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหาร อีกทั้ง หนูยังมีฟันที่แข็งแรงกว่าเหล็กทำให้กัดสิ่งของสร้างความเสียหายเป็นจำนวน มาก ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ ยา

  การทำงานของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี

       RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู โดยการใช้อาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเข้าไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนู ให้ทำงานผิดปกติ หนูจะป่วย และค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน

อาหารหนู มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก มันสำปะหลัง ตะบองเพชรทะเลทราย ขมิ้นชัน และการบูร ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมด นำเข้ามาจาก USA

การลดแหล่งอาศัยของหนู : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ เป็นต้น
ลดแหล่งอาหารของหนู :  การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น   1. อาหารหนูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
   2. เมื่อประสาทรับรู้ และระบบย่อยอาหารของหนู ทำงานผิดปกติ หนูจะหนีออกไปจากบ้าน
   3. หนูจะค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน


การกำจัดหนูในทุกขั้นตอนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ต้องตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด จัดการสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ วางอาหารหนูสมุนไพร อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาด หรือเพิ่มจุดวางอาหารหนูสมุนไพร กรณีหนูมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่อยู่จากจุดเดิม ที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผน


ถ้าหากมีหนูตาย ทางบริษัท ฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหนูตาย ทางลูกค้าต้องจัดเก็บหนูที่ตายด้วยตัวเอง


 
   
 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด   สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/50
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ซอย 122/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230