ความรู้ทางกีฏวิทยา

 

               

ปลวก

      
           

มด

         

แมลงสาบ

   

หน

          

ยุง

        

แมลงอื่นๆ

 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด   สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/50
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ซอย 122/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230