ความรู้ทางกีฏวิทยา

 

               

ปลวก

      
           

มด

          

แมลงสาบ

   

หน

          

ยุง

        

แมลงอื่นๆ

 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด  
เลขที่ 50/127 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : 095-374-7897, 02-578-1438