ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 

                 บริษัท มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในนามของ          ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เวคเตอร์ส คอนโทรล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยเปิดให้บริการดูแล กำจัดปลวกและแมลงต่างๆ อาทิเช่น มด แมลงสาบ ยุง หนู และได้รับความไว้วางใจจาก บ้าน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน ร้านอาหาร โรงงาน หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน ให้ดูแลและบริการมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 ด้วยวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นและต้องการยกระดับการบริการแก่ลูกค้า จึงได้จัดตั้งเป็น บริษัท มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด โดยมีผู้ที่ชำนาญทางด้านการกำจัด ปลวกและแมลงต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ควบคุมมาตรฐานและให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาความชำนาญ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่อง จากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา บริษัทจะเน้นการให้บริการ แก้ปัญหา และป้องกันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยความ “ซื่อสัตย์ จริงใจ แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ” โดยใช้สารที่มีความปลอดภัยสูงสุดกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ด้วยระบบเหยื่อ EXTERRA ซึ่งผ่านการรับรองมาตราความปลอดภัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด ได้รับแต่งตั้งจาก Ensystex Inc. USA.
 

                 บริษัท มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด ได้รับแต่งตั้งจาก Ensystex Inc. (Headquarters Location Fayetteville, North Carolina, United States) เป็นตัวแทนบริการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการกำจัดและควบคุมปัญหาปลวกใต้ดินด้วยระบบกำจัดปลวกแบบ วางเหยื่อ Exterra System ในประเทศไทย
บริษัท มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด “ซื่อสัตย์ จริงใจ แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ”

 

                 ทีมงานของบริษัทเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง ปฏิบัติงานร่วมกับระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Exterra System ที่จะทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันและสร้างความแตกต่างในการดูแลและป้องกันปลวก ที่จะมาทำลายสิ่งปลูกสร้างของคุณ 

มาตรฐานการบริการ

 

    1. บริษัทจะทำการสำรวจพื้นที่ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และคำนวณอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    2. เจ้าหน้าที่บริการ มีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการ และเข้าใจความต้องการของลุกค้า
    3. อุปกรณ์เครื่องมือ ในการให้บริการ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง อยู่ในสภาพดี เหมาะสม สะอาด และทันสมัยที่สุด
    4. ในดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่บริการผู้ที่ชำนาญการด้านกีฏวิทยาจะตรวจสอบและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน
    5. การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของลูกค้า บริษัทจะดำเนินการแก้ไข ภายใน 1-2 วัน
    6. กล้าเสนอการรับประกันความเสียหายจากปลวก 3 ล้านบาท 
    7. รับประกันว่าระบบเหยื่อ “ปลอดภัย ใส่ใจคุณและครอบครัว”

 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด  
เลขที่ 50/127 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : 095-374-7897, 02-578-1438